Chia sẻ trang web hữu này đến với bạn bè của bạn
.Bạn cũng có thể Nhấn Ctrl + D để đánh đấu (bookmark) website này lại
 
 


Hiện đang có tất cả Bác sĩ/Chuyên gia trên hệ thống.


Trương Hoàng Anh Thiện

Nhi khoa

Chuyên khoa:
Nhi khoa


Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh


Số điện thoại:
0789247049Lưu ý: Đừng thoát trang trong lúc bạn còn gọi bác sĩ, để chúng tôi biết và tránh tối đa khả năng bệnh nhân khác gọi vào cùng lúc

Bác sĩ đã nhận được 127 lời cảm ơn từ bệnh nhân

Bạn đã gọi thành công và được bác sĩ hỗ trợ ? Click để gửi lời cảm ơn bác sĩ

Nhắn nhủ lời cảm ơn qua Facebook

Xin lưu ý các bác sĩ tham gia mạng lưới là hoàn toàn tự nguyện, xin hãy tôn trọng, nếu bạn có bình luận khiếm nhã nào, chúng tôi sẽ xóa và report tài khoản của bạn.

Bạn là chủ nhân của thông tin này?

Nếu bạn là bác sĩ và thông tin này là của bạn, và bạn muốn cập nhật thông tin, hãy liên hệ chúng tôi tại email [email protected]


Các Bác sĩ/Chuyên gia có chuyên khoa liên quan

124

Nguyễn Thị Quỳnh


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
63298
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:09:18

134

Nguyễn Thị Thủy Hà


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
66298
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:10:01

130

Nguyễn Hùng


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Nhiễm, Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
107298
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:06:13

117

Hà Thành


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
06:00 giờ - 22:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
206298
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:15:51

121

Nguyễn Thanh Thiện


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Chuyên khoa sâu:
Sơ sinh
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
226298
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:10:34

134

Vũ Bảo Sơn


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
125299
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:17:29

139

Nguyễn Xuân Thúy Quỳnh


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
254299
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:12:51

129

Nguyễn Thụy Ý Nhi


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
255299
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:10:16

118

Châu Xuân Phụng


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
08:00 giờ - 11:00 giờ ( cả tuần )
14:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
289299
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:25:17

135

Lã Thị Hồng Nhung


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
55300
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:09:29

144

Lê Thị Ánh


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
33301
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:16:06

119

Lê Thị Vân Trang


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 12:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
57301
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:08:44

127

Nguyễn Thị Thu Sương


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 12:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
64301
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:11:04

127

Trịnh Ngọc Bình


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 12:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
71301
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:25:04

124

Huỳnh Ngọc Triệu


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Chuyên khoa sâu:
Thần kinh
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 12:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
76301
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:26:16

134

Nguyễn Đức Hòa


Chuyên khoa:
Nhi khoa, Hỗ Trợ Bệnh Nhân F0 tại nhà
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
268301
Xem gần nhất:
08/12/2021 06:52:48

133

Phạm Đình Hòa


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
70302
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:20:32

133

Nguyễn Thụy Minh Thư


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Đơn vị công tác:
Bệnh viện Nhi Đồng 2
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
121302
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:12:22

121

Phan Thị Hiền Thu


Chuyên khoa:
Dinh dưỡng, Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
97304
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:09:43

137

Đoàn Tuyết Kha


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
08:00 giờ - 11:00 giờ ( cả tuần )
13:30 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
264308
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:23:09

131

Đào Thị Thanh An


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Chuyên khoa sâu:
Ung bướu huyết học
Thời gian tư vấn:
17:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
49297
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:25:57

124

Huỳnh Giao


Chuyên khoa:
Nhi khoa, Y học gia đình
Thời gian tư vấn:
17:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
126297
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:05:30

123

Huỳnh Hoàng Anh


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
12:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
53298
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:23:30

128

Nguyễn Minh Thu


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
12:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
60298
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:24:18

142

Nguyễn Thị Kim Loan


Chuyên khoa:
Nhiễm, Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
12:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
128298
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:10:47

136

Nguyễn Thụy Minh Thư


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Chuyên khoa sâu:
Thần kinh
Thời gian tư vấn:
12:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
51299
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:11:14

120

Lý Tố Khanh


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
12:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
59299
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:16:27

131

Nguyễn Hoàng Mai Anh


Chuyên khoa:
Nhi khoa, Hỗ Trợ Bệnh Nhân F0 tại nhà
Thời gian tư vấn:
16:00 giờ - 22:00 giờ ( thứ sáu )
16:00 giờ - 22:00 giờ ( thứ bảy )
16:00 giờ - 22:00 giờ ( chủ nhật )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
267300
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:11:39

123

Phạm Diệp Thùy Dương


Chuyên khoa:
Nhi khoa
Chuyên khoa sâu:
Sơ sinh
Thời gian tư vấn:
12:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
68301
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:11:30

Bạn là bác sĩ mong muốn tham gia mạng lưới tình nguyện tư vấn sức khỏe miễn phí ?

Việc khó khăn nhất trong thời diểm này là làm sao đảm bảo thông tin được chính xác. Bạn hãy click vào link đăng ký và điền đầy đủ thông tin nhất có thể. bên dưới

Đăng ký Tham Gia Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí

Điều khoản sử dụng - phủ nhận Chung

Nền tảng chia sẻ này là hoàn toàn miễn phí và nguồn thông tin đến từ trong cộng đồng và cả thông tin cung cấp từ Chính Phủ Việt Nam. Chúng tôi sẽ không thể đảm bảo tính chính xác 100%. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nào về tính chính xác của các thông tin bạn được tư vấn từ các bác sĩ.

Khi tìm kiếm trên trang này cũng đồng nghĩa là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng trên.

Loading…