Chia sẻ trang web hữu này đến với bạn bè của bạn
.Bạn cũng có thể Nhấn Ctrl + D để đánh đấu (bookmark) website này lại

Bác sĩ khoa Tai mũi họng tư vấn sức khỏe miễn phí


 
 


có 19 bác sĩ được tìm thấy thuộc chuyên khoa tai mũi họng, ung bướu, nội tổng quát, lao, hô hấp


83

Thọ
Chuyên khoa:
Tai mũi họng
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hà Nội

Lượt xem:
164250
Xem gần nhất:
17/10/2021 11:53:50

84

Tô Thanh Long
Chuyên khoa:
Tai mũi họng
Thời gian tư vấn:
17:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
61251
Xem gần nhất:
16/10/2021 10:01:53

84

Nhan Trừng Sơn
Chuyên khoa:
Tai mũi họng
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
65251
Xem gần nhất:
17/10/2021 02:19:28

79

Nguyễn Đức Hương
Chuyên khoa:
Tai mũi họng, Ung bướu
Thời gian tư vấn:
17:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
69251
Xem gần nhất:
16/10/2021 10:01:35

85

Nguyễn Chính Đại
Chuyên khoa:
Tai mũi họng
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
94251
Xem gần nhất:
17/10/2021 03:39:26

76

Trần Quý Ngọc
Chuyên khoa:
Tai mũi họng
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
230251
Xem gần nhất:
16/10/2021 10:01:55

83

Lê Ngọc Phú
Chuyên khoa:
Tai mũi họng
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
54252
Xem gần nhất:
16/10/2021 10:01:30

81

Thái Phan Hưng
Chuyên khoa:
Tai mũi họng
Đơn vị công tác:
Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
165252
Xem gần nhất:
17/10/2021 07:42:35

83

Nguyễn Xuân Trí
Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Lao, Tai mũi họng
Chuyên khoa sâu:
Hô hấp
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
20253
Xem gần nhất:
16/10/2021 09:56:48

82

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chuyên khoa:
Tai mũi họng
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
58253
Xem gần nhất:
17/10/2021 06:41:23

Bạn là bác sĩ mong muốn tham gia mạng lưới tình nguyện tư vấn sức khỏe miễn phí ?

Việc khó khăn nhất trong thời diểm này là làm sao đảm bảo thông tin được chính xác. Bạn hãy click vào link đăng ký và điền đầy đủ thông tin nhất có thể. bên dưới

Đăng ký Tham Gia Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí

Điều khoản sử dụng - phủ nhận Chung

Nền tảng chia sẻ này là hoàn toàn miễn phí và nguồn thông tin đến từ trong cộng đồng và cả thông tin cung cấp từ Chính Phủ Việt Nam. Chúng tôi sẽ không thể đảm bảo tính chính xác 100%. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nào về tính chính xác của các thông tin bạn được tư vấn từ các bác sĩ.

Khi tìm kiếm trên trang này cũng đồng nghĩa là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng trên.

Loading…