Chia sẻ trang web hữu này đến với bạn bè của bạn
.Bạn cũng có thể Nhấn Ctrl + D để đánh đấu (bookmark) website này lại
 
 


Hiện đang có tất cả Bác sĩ/Chuyên gia trên hệ thống.


Phan Xuân Trung

Nội tổng quát

Chuyên khoa:
Nội tổng quát

Đơn vị công tác:
Medic Hòa Hảo


Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh


Số điện thoại:
0903774437Lưu ý: Đừng thoát trang trong lúc bạn còn gọi bác sĩ, để chúng tôi biết và tránh tối đa khả năng bệnh nhân khác gọi vào cùng lúc

Bác sĩ đã nhận được 166 lời cảm ơn từ bệnh nhân

Bạn đã gọi thành công và được bác sĩ hỗ trợ ? Click để gửi lời cảm ơn bác sĩ

Nhắn nhủ lời cảm ơn qua Facebook

Xin lưu ý các bác sĩ tham gia mạng lưới là hoàn toàn tự nguyện, xin hãy tôn trọng, nếu bạn có bình luận khiếm nhã nào, chúng tôi sẽ xóa và report tài khoản của bạn.

Bạn là chủ nhân của thông tin này?

Nếu bạn là bác sĩ và thông tin này là của bạn, và bạn muốn cập nhật thông tin, hãy liên hệ chúng tôi tại email [email protected]


Các Bác sĩ/Chuyên gia có chuyên khoa liên quan

153

Hàn Tiểu Sảo


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
141332
Xem gần nhất:
18/01/2022 07:35:29

161

Nguyễn Hùng


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Nhiễm, Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
107333
Xem gần nhất:
18/01/2022 10:32:44

159

Bùi Cao Mỹ Ái


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tim mạch
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
198333
Xem gần nhất:
18/01/2022 11:02:43

175

Nguyễn Quốc Hưng


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Vật lý trị liệu, Y Học Cổ Truyền
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
202333
Xem gần nhất:
18/01/2022 06:03:24

170

Bùi Quốc Việt


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
239333
Xem gần nhất:
18/01/2022 10:38:32

155

Nguyễn Minh Ngọc


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
253333
Xem gần nhất:
18/01/2022 10:13:15

159

Lương Hiếu Trung


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tim mạch
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
102334
Xem gần nhất:
18/01/2022 08:38:45

157

Nguyễn Xuân Đạt


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
215334
Xem gần nhất:
18/01/2022 11:06:14

156

Nguyễn Xuân Trí


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Lao, Tai mũi họng
Chuyên khoa sâu:
Hô hấp
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
20335
Xem gần nhất:
18/01/2022 08:47:02

155

Lê Minh Tuấn


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Lão khoa
Chuyên khoa sâu:
Hô hấp, Tim mạch
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
93335
Xem gần nhất:
18/01/2022 05:59:48

174

Trần Thanh Hiền


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Cấp Cứu
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
211335
Xem gần nhất:
18/01/2022 06:02:51

166

Trịnh Diệp Hạ Hằng


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
145336
Xem gần nhất:
18/01/2022 11:04:53

170

Võ Thị Kim Oanh


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Y học gia đình
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
148336
Xem gần nhất:
18/01/2022 11:01:26

156

Ngô Thị Thanh Quýt


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tiêu hóa, Gan mật tụy
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
233336
Xem gần nhất:
18/01/2022 06:51:41

175

Huỳnh Văn Trung


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tiêu hóa, Gan mật tụy
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
240347
Xem gần nhất:
18/01/2022 06:43:39

163

Nguyễn Thị Ngọc Điệp


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
17:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
143331
Xem gần nhất:
18/01/2022 10:35:02

171

Hoàng Thái Dương


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Lão khoa
Chuyên khoa sâu:
Hô hấp
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 12:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
146331
Xem gần nhất:
18/01/2022 06:03:03

164

Vương Thừa Đức


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tiêu hóa, Gan mật tụy
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 12:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
82332
Xem gần nhất:
18/01/2022 06:01:25

155

Nguyễn Thị Ngọc Thanh


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tim mạch
Thời gian tư vấn:
17:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
84332
Xem gần nhất:
18/01/2022 10:58:39

166

Lê Hữu Phước


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Viêm gan
Thời gian tư vấn:
17:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
85332
Xem gần nhất:
18/01/2022 05:59:41

154

Vũ Thị Tuyết Mai


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tim mạch
Thời gian tư vấn:
19:00 giờ - 21:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
106332
Xem gần nhất:
18/01/2022 09:59:01

167

Nguyễn Hữu Tùng


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 12:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
140332
Xem gần nhất:
18/01/2022 08:08:22

154

Lê Thị Hồng


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
12:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
142332
Xem gần nhất:
18/01/2022 09:33:13

157

Phạm Hùng Phong


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tiêu hóa, Gan mật tụy
Thời gian tư vấn:
12:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
83333
Xem gần nhất:
18/01/2022 08:41:24

160

Phạm Thị Tuế Mỹ


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
12:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
144333
Xem gần nhất:
18/01/2022 10:41:42

169

Huỳnh Liên Đoàn


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Nhiễm
Thời gian tư vấn:
12:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
147333
Xem gần nhất:
18/01/2022 06:02:05

162

Bùi Đại Lịch


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Hô hấp
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 12:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
17334
Xem gần nhất:
18/01/2022 10:33:57

157

Huỳnh Công Bằng


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tiêu hóa
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
81335
Xem gần nhất:
18/01/2022 09:12:37

171

Doãn Uyên Vy


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
14:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
266336
Xem gần nhất:
18/01/2022 08:59:34

159

Mai Tấn Phúc


Chuyên khoa:
Da liễu, Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
17:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
15340
Xem gần nhất:
18/01/2022 06:00:10

Bạn là bác sĩ mong muốn tham gia mạng lưới tình nguyện tư vấn sức khỏe miễn phí ?

Việc khó khăn nhất trong thời diểm này là làm sao đảm bảo thông tin được chính xác. Bạn hãy click vào link đăng ký và điền đầy đủ thông tin nhất có thể. bên dưới

Đăng ký Tham Gia Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí

Điều khoản sử dụng - phủ nhận Chung

Nền tảng chia sẻ này là hoàn toàn miễn phí và nguồn thông tin đến từ trong cộng đồng và cả thông tin cung cấp từ Chính Phủ Việt Nam. Chúng tôi sẽ không thể đảm bảo tính chính xác 100%. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nào về tính chính xác của các thông tin bạn được tư vấn từ các bác sĩ.

Khi tìm kiếm trên trang này cũng đồng nghĩa là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng trên.

Loading…