Chia sẻ trang web hữu này đến với bạn bè của bạn
.Bạn cũng có thể Nhấn Ctrl + D để đánh đấu (bookmark) website này lại
 
 


Hiện đang có tất cả Bác sĩ/Chuyên gia trên hệ thống.


Phạm Hùng Phong

Nội tổng quát

Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tiêu hóa, Gan mật tụy


Thời gian tư vấn:
12:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh


Số điện thoại:
0913773366Lưu ý: Đừng thoát trang trong lúc bạn còn gọi bác sĩ, để chúng tôi biết và tránh tối đa khả năng bệnh nhân khác gọi vào cùng lúc

Bác sĩ đã nhận được 127 lời cảm ơn từ bệnh nhân

Bạn đã gọi thành công và được bác sĩ hỗ trợ ? Click để gửi lời cảm ơn bác sĩ

Nhắn nhủ lời cảm ơn qua Facebook

Xin lưu ý các bác sĩ tham gia mạng lưới là hoàn toàn tự nguyện, xin hãy tôn trọng, nếu bạn có bình luận khiếm nhã nào, chúng tôi sẽ xóa và report tài khoản của bạn.

Bạn là chủ nhân của thông tin này?

Nếu bạn là bác sĩ và thông tin này là của bạn, và bạn muốn cập nhật thông tin, hãy liên hệ chúng tôi tại email [email protected]


Các Bác sĩ/Chuyên gia có chuyên khoa liên quan

134

Hoàng Thái Dương


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Lão khoa
Chuyên khoa sâu:
Hô hấp
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 12:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
146296
Xem gần nhất:
09/12/2021 09:17:28

132

Vương Thừa Đức


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tiêu hóa, Gan mật tụy
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 12:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
82297
Xem gần nhất:
08/12/2021 07:05:59

137

Nguyễn Hữu Tùng


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 12:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
140297
Xem gần nhất:
09/12/2021 07:45:21

124

Hàn Tiểu Sảo


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
141297
Xem gần nhất:
08/12/2021 11:06:25

126

Ngô Thị Thanh Quýt


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tiêu hóa, Gan mật tụy
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
233297
Xem gần nhất:
09/12/2021 05:44:21

130

Nguyễn Hùng


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Nhiễm, Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
107298
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:06:13

127

Bùi Cao Mỹ Ái


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tim mạch
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
198298
Xem gần nhất:
09/12/2021 04:14:10

141

Nguyễn Quốc Hưng


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Vật lý trị liệu, Y Học Cổ Truyền
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
202298
Xem gần nhất:
09/12/2021 02:33:22

133

Bùi Quốc Việt


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
239298
Xem gần nhất:
09/12/2021 04:26:08

124

Nguyễn Minh Ngọc


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
253298
Xem gần nhất:
09/12/2021 03:10:48

131

Bùi Đại Lịch


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Hô hấp
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 12:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
17299
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:17:43

127

Lương Hiếu Trung


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tim mạch
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
102299
Xem gần nhất:
09/12/2021 09:47:48

132

Phan Xuân Trung


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Đơn vị công tác:
Medic Hòa Hảo
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
108299
Xem gần nhất:
09/12/2021 02:27:05

125

Nguyễn Xuân Đạt


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
215299
Xem gần nhất:
09/12/2021 08:59:30

126

Nguyễn Xuân Trí


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Lao, Tai mũi họng
Chuyên khoa sâu:
Hô hấp
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
20300
Xem gần nhất:
08/12/2021 06:53:51

126

Huỳnh Công Bằng


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tiêu hóa
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
81300
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:23:19

126

Lê Minh Tuấn


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Lão khoa
Chuyên khoa sâu:
Hô hấp, Tim mạch
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
93300
Xem gần nhất:
08/12/2021 04:12:40

135

Trần Thanh Hiền


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Cấp Cứu
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
211300
Xem gần nhất:
09/12/2021 07:54:26

136

Trịnh Diệp Hạ Hằng


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
145301
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:16:08

137

Võ Thị Kim Oanh


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Y học gia đình
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
148301
Xem gần nhất:
09/12/2021 02:30:25

142

Huỳnh Văn Trung


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tiêu hóa, Gan mật tụy
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
240310
Xem gần nhất:
09/12/2021 06:53:46

129

Nguyễn Thị Ngọc Điệp


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
17:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
143296
Xem gần nhất:
09/12/2021 05:32:57

123

Nguyễn Thị Ngọc Thanh


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tim mạch
Thời gian tư vấn:
17:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
84297
Xem gần nhất:
09/12/2021 07:00:52

131

Lê Hữu Phước


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Viêm gan
Thời gian tư vấn:
17:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
85297
Xem gần nhất:
09/12/2021 01:15:49

125

Vũ Thị Tuyết Mai


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Chuyên khoa sâu:
Tim mạch
Thời gian tư vấn:
19:00 giờ - 21:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
106297
Xem gần nhất:
08/12/2021 12:26:30

125

Lê Thị Hồng


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
12:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
142297
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:18:04

126

Phạm Thị Tuế Mỹ


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
12:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
144298
Xem gần nhất:
09/12/2021 07:31:28

135

Huỳnh Liên Đoàn


Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Nhiễm
Thời gian tư vấn:
12:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
147298
Xem gần nhất:
09/12/2021 06:46:38

132

Doãn Uyên Vy


Chuyên khoa:
Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
14:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
266301
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:19:33

125

Mai Tấn Phúc


Chuyên khoa:
Da liễu, Nội tổng quát
Thời gian tư vấn:
17:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
15305
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:18:23

Bạn là bác sĩ mong muốn tham gia mạng lưới tình nguyện tư vấn sức khỏe miễn phí ?

Việc khó khăn nhất trong thời diểm này là làm sao đảm bảo thông tin được chính xác. Bạn hãy click vào link đăng ký và điền đầy đủ thông tin nhất có thể. bên dưới

Đăng ký Tham Gia Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí

Điều khoản sử dụng - phủ nhận Chung

Nền tảng chia sẻ này là hoàn toàn miễn phí và nguồn thông tin đến từ trong cộng đồng và cả thông tin cung cấp từ Chính Phủ Việt Nam. Chúng tôi sẽ không thể đảm bảo tính chính xác 100%. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nào về tính chính xác của các thông tin bạn được tư vấn từ các bác sĩ.

Khi tìm kiếm trên trang này cũng đồng nghĩa là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng trên.

Loading…