Chia sẻ trang web hữu này đến với bạn bè của bạn
.Bạn cũng có thể Nhấn Ctrl + D để đánh đấu (bookmark) website này lại

Bác sĩ khoa Nhiễm tư vấn sức khỏe miễn phí


 
 


có 8 bác sĩ được tìm thấy thuộc chuyên khoa nhiễm, viêm gan, nội tổng quát, nhi khoa, kí sinh trùng - giun sán


79

Vũ Thị Thúy Hà
Chuyên khoa:
Nhiễm
Chuyên khoa sâu:
Viêm gan
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
95252
Xem gần nhất:
17/10/2021 10:07:41

84

Nguyễn Hùng
Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Nhiễm, Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
107252
Xem gần nhất:
16/10/2021 09:58:48

82

Trần Cảnh Trí
Chuyên khoa:
Nhiễm
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 12:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
127250
Xem gần nhất:
17/10/2021 06:19:55

88

Nguyễn Thị Kim Loan
Chuyên khoa:
Nhiễm, Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
12:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
128250
Xem gần nhất:
17/10/2021 03:39:01

84

Nguyễn Thị Tuyết Mai
Chuyên khoa:
Nhiễm
Chuyên khoa sâu:
Viêm gan
Thời gian tư vấn:
17:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
131250
Xem gần nhất:
16/10/2021 09:58:58

80

Nguyễn Ngọc Ánh
Chuyên khoa:
Nhiễm
Chuyên khoa sâu:
Kí sinh trùng - giun sán
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 12:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
18251
Xem gần nhất:
17/10/2021 04:07:56

79

Nguyễn Thị Minh Tuyết
Chuyên khoa:
Nhiễm
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
130251
Xem gần nhất:
16/10/2021 09:58:56

87

Huỳnh Liên Đoàn
Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Nhiễm
Thời gian tư vấn:
12:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
147251
Xem gần nhất:
16/10/2021 09:58:45

Bạn là bác sĩ mong muốn tham gia mạng lưới tình nguyện tư vấn sức khỏe miễn phí ?

Việc khó khăn nhất trong thời diểm này là làm sao đảm bảo thông tin được chính xác. Bạn hãy click vào link đăng ký và điền đầy đủ thông tin nhất có thể. bên dưới

Đăng ký Tham Gia Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí

Điều khoản sử dụng - phủ nhận Chung

Nền tảng chia sẻ này là hoàn toàn miễn phí và nguồn thông tin đến từ trong cộng đồng và cả thông tin cung cấp từ Chính Phủ Việt Nam. Chúng tôi sẽ không thể đảm bảo tính chính xác 100%. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nào về tính chính xác của các thông tin bạn được tư vấn từ các bác sĩ.

Khi tìm kiếm trên trang này cũng đồng nghĩa là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng trên.

Loading…