Chia sẻ trang web hữu này đến với bạn bè của bạn
.Bạn cũng có thể Nhấn Ctrl + D để đánh đấu (bookmark) website này lại

Bác sĩ khoa Nhi khoa tư vấn sức khỏe miễn phí


 
 


có 40 bác sĩ được tìm thấy thuộc chuyên khoa nhi khoa, nội tổng quát, nhiễm, sơ sinh


132

Nguyễn Văn Nhiên
Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Tỉnh Vĩnh Phúc

Lượt xem:
261296
Xem gần nhất:
09/12/2021 02:35:27

124

Nguyễn Thị Quỳnh
Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 23:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
63298
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:09:18

134

Nguyễn Thị Thủy Hà
Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
66298
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:10:01

130

Nguyễn Hùng
Chuyên khoa:
Nội tổng quát, Nhiễm, Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
107298
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:06:13

117

Hà Thành
Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
06:00 giờ - 22:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
206298
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:15:51

121

Nguyễn Thanh Thiện
Chuyên khoa:
Nhi khoa
Chuyên khoa sâu:
Sơ sinh
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
226298
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:10:34

131

Trịnh Thị Thanh Hương
Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 18:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hải Phòng

Lượt xem:
271298
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:02:33

134

Vũ Bảo Sơn
Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
07:00 giờ - 17:00 giờ ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
125299
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:17:29

139

Nguyễn Xuân Thúy Quỳnh
Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
254299
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:12:51

129

Nguyễn Thụy Ý Nhi
Chuyên khoa:
Nhi khoa
Thời gian tư vấn:
Toàn thời gian ( cả tuần )
Khu vực:
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:
255299
Xem gần nhất:
09/12/2021 10:10:16

Bạn là bác sĩ mong muốn tham gia mạng lưới tình nguyện tư vấn sức khỏe miễn phí ?

Việc khó khăn nhất trong thời diểm này là làm sao đảm bảo thông tin được chính xác. Bạn hãy click vào link đăng ký và điền đầy đủ thông tin nhất có thể. bên dưới

Đăng ký Tham Gia Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí

Điều khoản sử dụng - phủ nhận Chung

Nền tảng chia sẻ này là hoàn toàn miễn phí và nguồn thông tin đến từ trong cộng đồng và cả thông tin cung cấp từ Chính Phủ Việt Nam. Chúng tôi sẽ không thể đảm bảo tính chính xác 100%. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nào về tính chính xác của các thông tin bạn được tư vấn từ các bác sĩ.

Khi tìm kiếm trên trang này cũng đồng nghĩa là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng trên.

Loading…